Hikayat tiga negara

Luo, Guanzhong

Hikayat tiga negara Luo Guanzhong; penterjemah Yuen Boon Chan, Woo Tack Lok - Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012 - 4 jil. (xii,606 mukasurat pelbagai) 22cm

9789830000000