Pengurusan dan Perkongsian Pengetahuan Sektor Awam :Keperluan Modal/

Pengurusan dan Perkongsian Pengetahuan Sektor Awam :Keperluan Modal/ Mohd Bakhari Ismail, Zawiyah Mohammad Yusof, Kamsuriah Ahmad, Maryati Mohd Yusof - Bangi, Selangor : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013 - 174ms. ill .: 23 cm

9789674120528


knowledge management
Information organization